Patientinformation BEHANDLING AF DYNAMISKE RYNKER MED BOTULINUM TOXIN (BTX) V02-2022

 

Hvad er Botulinum Toxin (BTX)?

Botulinum Toxin (BTX) er udvundet af jord bakterien (Clostridium botulinum), og er et gennemtestet muskelafslappende middel, som anvendes til behandling af uønskede rynker i ansigtet. BTX anvendes til fjernelse af pande linjer, smilerynker, rynker mellem øjenbrynene og rynker på hagen. BTX kan også løfte øjenbrynet, mundvigene og halsen samt reducere tandkødssmil og gøre kæben smallere.

Hvordan virker BTX?

BTX forhindrer frigivelsen af signalstoffer mellem nerve og muskel. Dette får musklen til at slappe af. Med BTX kan man således behandle de dynamiske rynker dvs, rynker, der skyldes muskelsammentrækning i huden. På den måde udglattes huden og samtidig forebygges dannelsen af nye rynker. Følesansen i det behandlede område bliver ikke påvirket. 

Hvordan udføres en behandling med BTX?

BTX-behandlingen foretages enten af vores sygeplejersker, som med en meget fin nål injicerer små mængder af BTX i de fine ansigts- eller halsmuskler. Effekten indtræder gradvist i løbet af 3-8 dage, og vil langsomt aftage efter 3 mdr . Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, kan der foretages en ”touch up”  efter 14 dage. 

Touch-up koster 200 kr. pr. område, hvis man skal have mere botox. 

Touch-up er kan bookes 14-17 dage efter behandling. Ellers mister man retten til Touch-up.

Efter behandlingen

Efter behandling med BTX er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede. Der bør ikke anvendes nogen form for make-up de første 4 timer efter behandlingen. 

Bivirkninger

Ved behandling med BTX kan der optræde mindre forbigående gener i relation til injektionerne. Disse gener kan være blødning, let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige, lette influenzalignende symptomer. Allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde. Sjældent ses hudinfektion i forbindelse med injektionerne. Der er ingen senfølger.

Intensiv brug af BTX i flere områder af ansigtet kan medføre mimik ændringer. I underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, så det vanskeliggøres at fløjte og drikke med sugerør. Alle bivirkninger vil forsvinde i løbet af 3 måneder.

Som for andre lægemidler skal du straks kontakte læge (RING 112), hvis du får besvær med at trække vejret, synke eller tale efter du har fået behandling med BTX. 

Kontakt straks læge (ring 112), hvis du får nældefeber, hævelser, herunder hævelser i ansigtet eller halsen, hvæsende vejrtrækning, bliver omtåget og stakåndet.

Effekt af behandlingen

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske linjer i ansigtet. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt. 

Forholdsregler

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (BTX, humant albumin, laktose, natrium-succinate) eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).

Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, kinin eller calciumblokkere kan effekten af BTX forstærkes.

Information og samtykke

Efter at have læst denne information skal patienten have mundtlig information om behandlingen og have mulighed for at stille spørgsmål. Efter forundersøgelse skal patienten have 2 dage betænkningstid, før der gives samtykke til selve behandlingen og denne kan foretages. Patienten har mulighed for at medbringe en bisidder til både forundersøgelse og behandling