Patientinformation BEHANDLING MED IKKE-PERMANENTE FILLERS V02-2022

 

Hvad er ikke-permanente fillers?

Ikke-permanente fillers består af en gel af samme type hyaluronsyre, som forekommer naturligt i kroppens bindevæv. De forskellige ikke-permanente fillers adskiller sig ved gelens viskositet og hvorvidt, der er andet end hyaluronsyre blandet i. De tykkeste fillers anvendes til fyldning af  kinder. De næst tykkeste fillers bruges til dybere furer f.eks. furen fra næse til mundvigen. Endelig findes de helt fine fillers til læberne og rehydrering af huden.

 

Hvordan virker ikke-permanente fillers?

Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden, og derfor bliver huden slappere. Når ikke-permanente fillers sprøjtes ind i folder og furer udfyldes og afglattes disse, fordi gelen giver ny volumen og spændstighed i huden. Gelen integreres med det omgivende væv, og da der er en løbende omsætning af hyaluronsyre i huden, vil effekten aftage efterhånden.

 

Hvordan udføres behandlingen?

Behandlingen foretages enten af vores sygeplejerske eller speciallæge, som med en meget fin nål injicerer små mængder af ikke-permanente fillers i de pågældende områder.

 

Effekt af behandlingen

Effekten giver hel eller delvis udglatning af furer og folder i huden. Ved behandling i læber forstørres disse ved udfyldning med filler. Desuden kan gelen anvendes til at forme læberne efter patientens ønske. Effekten vil normalt aftage langsomt efter 4-6 måneder i læber og efter 6 måneder øvrige områder.

To uger efter behandlingen har filleren tilpasset sig vævet, og først da er det muligt at behandle yderligere med filler på samme sted, hvis der er behov for dette.

Kombination med filler og Botulinum toxin giver ofte et optimalt resultat i forhold til reducering af rynker.

 

Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på filleren og fremstå moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder i løbet af et par dage. Der bør ikke anvendes nogen form for make-up de første 4 timer efter behandlingen. 

 

Effekt af behandlingen

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion af hud furer og folder.

 

Bivirkninger 

Da hyaluronsyre binder væske, vil behandlingen medføre en væsentlig hævelse i dagene efter. Der kan forekomme blå mærker, ømhed og rødmen efter injektionerne, som vil forsvinde efter en uge. 

Sjældent ses hudinfektion ved indstiksstederne. Forkølelsessår (herpes) kan reaktiveres af behandlingen og enkelte kan få et bumselignende udslæt i de behandlede områder. Til tider kan der føles lidt ujævnheder i de behandlede områder eller området kan fremtræde over korrigeret. Dette svinder gradvist i takt med, at filleren forsvinder. Meget sjældent kan der dannes langvarig rødme og bindevævsknuder i huden (granulomer), som kan kræve behandling. Desuden kan der ekstremt sjældent opstå komplikationer til behandlingen i form af hel eller delvis tillukning af blodforsyningen til et hudområde, hvis filler indsprøjtes direkte ind i en arterie. Der er på verdensplan beskrevet enkelte tilfælde af pludseligt opstået blindhed efter behandling med filler. I nogle tilfælde, f.eks. ved ovennævnte bivirkninger og komplikationer, kan det være nødvendigt at bruge hyaluronidase til at fjerne filleren.

Tag kontakt til Medical Academy ved mistanke om disse bivirkninger. Udenfor klinikkens åbningstider kontaktes vagtlæge. Ved alvorlige akutte bivirkninger kontaktes straks 112.

 

Forholdsregler

Behandlingen gives ikke til unge under 18, gravide, ammende eller til patienter med kendt allergi overfor indholdsstoffer i filleren.

 

Information og samtykke

Efter at have læst denne information skal du som patient have mundtlig information om behandlingen og have mulighed for at stille spørgsmål. Efter forundersøgelse skal du som patient have 2 dage betænkningstid, før der gives samtykke til selve behandlingen og denne kan foretages. Du har mulighed for at medbringe en bisidder til både forundersøgelse og behandling.