Handelsbetingelser

Standard salg, leje og leveringsbetingelser
1. Tilbud er gældende 30 dage fra datering, med mindre andet er anført.
2. Alle priser er opgivet i DKK ekskl. moms.
3. Betalingsbetingelser for køb af maskiner og produkter: netto kontant.
4. Betalingsbetingelser for leje af maskiner: 8 dage netto.
5. Ordrer tillægges fragt- og ekspeditionsomkostninger, med mindre andet er aftalt.
6. PRO Age ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen
med renter og omkostninger er betalt.
7. PRO Age ApS forbeholder sig ejendomsretten til de lejede maskiner.
8. Maskiner leveres i standard farve, med mindre andet er aftalt.
9. Køberen/Lejeren overtager risikoen for hændelig undergang af maskiner, når disse er leveret,
hvilket medfører, at PRO Age ApS anbefaler Køberen/Lejeren at tegne fornøden
forsikring mod brand, vandskade, tyveri og hærværksskader.
10. Levering og opsætning af maskiner, leveres på aftalte adresser og tidspunkter.
11. PRO Age ApS har det fulde ansvar for, at selve monteringen sker forsvarligt.
12. Returnering af maskiner efter endt lejeperiode afhentes af PRO Age ApS efter
forudgående aftale.
13. PRO Age ApS er ved forsinkelse af levering, ikke erstatningsansvarlig for følgende
skader, f.eks. driftstab, manglende avance, forsinkelse hos andre leverandører.
14. Erstatningskrav er maksimeret til varens pris, ved misligholdelse af maskiner.
15. Aftalen er uopsigelig fra kundens side i 12 måneder fra leveringstidspunktet.
16. Kunden kan herefter opsige aftalen med et varsel på mindst 30 dage før udløb
(opsigelsesperioden).
17. Kunden kan endvidere – mod betaling af et beløb, der dækker leje af maskiner i
bindingsperioden og opsigelsesperioden – opsige aftalen med omgående virkning.
18. PRO Age ApS kan opsige aftalen med én måneds varsel, hvis kunden misligholder
betalingsfrister. Og kunden opkræves med resterende beløb for bindingsperioden.
19. PRO Age ApS er ikke ansvarlig for ændring af lovgivning, eller hvad kunden bruger af
maskiner eller produkter.
20. Der gives 2 års reklamationsret på alle maskiner.
21. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.
22. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet /
ydelsen.
23. Årligt service, senest 12 måneder fra fakturadato, ved første service, og herefter med
maksimalt 12 måneders interval løbende, skal overholdes, ellers bortfalder
reklamationsretten.
24. PRO Age ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang ved aktivering
af reklamationsret. Fragt dækkes ikke, såfremt reklamationsretten ikke aktiveres og gør sig
gældende.
25. Efter betaling eller delvis betaling af faktura og/eller underskrift på lejeaftalen og/eller
modtagelse af varen er købet bindende, og der foreligger desværre ikke nogen returret.